G-Tix logo
Prosotorová data a analytika

O nás

Jsme skupina programátorů a datových analytiků, které baví data, zejména otevřená. Sbíráme data o území v České republice a sestavujeme na jejich základě zajímavé aplikace a datové pohledy. Momentálně zpracováváme 60 datových sad ze 23 zdrojů.

data
60 / 23

Zkoumáme a vyhodnocujeme území v ČR z hlediska jeho dostupnosti a využití. Pro výstupy našich analýz používáme různé vizualizační prostředky i strukturovaná data. Vytváříme zajímavé aplikace pro soukromé i veřejné využití.

O nás Datafestival 1
O nás Datafestival 2
O nás Datafestival 3

Naše služby

Data

Data jsou důležitou součástí řady odvětví, byznysů a systémů. Při jejich získávání z externích zdrojů existuje mnoho úskalí, v G-Tix s.r.o. je pomáháme překonávat. Zpracováváme kolem šedesáti datových sad z různých zdrojů a tranformujeme je do jednotného prostředí - to nám umožňuje s daty lépe pracovat a šetřit čas.

 • API - všechny datové sady poskytujeme pomocí standardizovaného rozhraní. Na základě vstupních parametrů dostanete do vaší aplikace to, co vás zajímá a hlavně okamžitě.
 • Databáze - tam, kde API nestačí, dodáváme tematické databáze - obcí, úřadů, obyvatelstva, pozemků, BPEJ a podobně.
 • Výstupy na míru - umíme data filtrovat, propojovat i klasifikovat. Potřebujete nějaký netipický datový výstup? Není problém.

Okruhy dat, které zpracováváme

 • Katastr nemovitostí (adresy, parcely, budovy, ..., kraje) - RUIAN, ČÚZK
 • Právnické subjekty (firmy, ekonomické ukazatele)
 • Obyvatelstovo (statistické ukazatele, kriminalita, volby)
 • Voda (vodní plochy a toky, záplavová území)
 • Geologie (radon, půda, horniny)
 • Zemědělství (BPEJ, LPIS)
 • Životní prostředí (chráněné lokality, znečištění ovzduší, kontaminace)
 • Občanská vybavenost (školská zařízení, pobočky firem, úřady)
 • Územní plány
 • Google témata zájmy

Analytika

Analytika je třešnička na dortu v celém procesu zpracování dat. V G-Tix s.r.o. se zaměřujeme zejména na hledání příležitostí i rizik v lokalitách. Za všechny uvedeme pár příkladů:

 • Vyhledávání lokalit - hledáme lokality k nějakému účelu, například vhodné k založení nové pobočky obchodního řetězce. Důležitou roli zde hraje demografie, konkurence, dostupnost a zájmy obyvatelstva.
 • Skóring lokalit - hodnotíme lokality podle kritérií, například vzhledem k vhodnosti pro bydlení. Opět zde hraje roli demografie, dopravní dostupnost, ekologie a další faktory.
 • Vyhledávání parcel - hledáme například parcely pro stavbu domu. Zde zohleňujeme ochranu přírody, územní plán obce, zastavěnost okolí a rizika v podobě vody a geologie.
 • Vyhledávání budov - dokážeme hledat budovy podle různých kritérií, například podle toho, zdali jsou vhodné k instalaci střešních solárních panelů.
 • Vyhodnocení rizik nemovitostí - vyhodnocujeme vnější rizika u nemovitostí - životní prostředí, kriminalita, občanská vybavenost, voda, dopravní dostupnost a další.

Vývoj webových aplikací

Kromě vývoje vlastních produktů se podílíme i na vytváření zakázkového software. Zde je pro nás důležité najít s klientem nějaký společný zájem. Pracujeme s vlastními knihovnami a postupy, které dokážou ušetřit ve vývoji spoustu času.

Poradenství

Prošli jsme řadu cest, často i těch, které nikam nevedly. Dokážeme vám proto poradit v oblasti dat, jejich zpracování, ukládání i prezentace.

Naše aplikace

GeoPas.cz

GeoPas.cz je veřejná aplikace zaměřená na územní celky České republiky. Poskytuje o nich spoustu informací (katastr, demografie, životní prostředí, geologie, ...) prostřednictvím mapy, webu i API. GeoPas.cz šetří čas při získávání informací o lokacích a poskytuje o nich kompletní přehled.

GeoPas.cz aplikace
GeoPas.cz mapa

GeoPas.cz zajímá: občany, úřady, investory, developery nebo realitní makléře.

Mapové okno

Vyvinuli jsme vlastní knihovnu pro prezentaci map ve webovém prohlížeči. Je postavená nad knihovnou Leaflet a umožňuje na základě jednoduché konfigurace přistupovat k různým typům map (tile, image, WMS, WMTS), vyhledávat, zobrazovat prvky mapy, pracovat s různými projekcemi atp.

Pokud potřebujete do webové aplikace použít mapové okno a hledáte vhodné řešení, zvažte to od G-Tix.

G-Tix mapové okno

Demo mapového okna

G-Tix Solar

G-Tix Solar

G-Tix Solar je nástroj pro plánování výstavby solárních elektráren. Aplikace eviduje pozemky, vedení, přípojné body a samotné elektrárny, jejich parametry a stavy od žádosti o připojení po výstavbu. Systém obsahuje integrace na další procesní SW a API.

PCL

V rámci produktu PCL se zaměřujeme na parametrické vyhledávání parcel. Zatímco většina podobných SW řešení hledá související data k zadané parcele, my to děláme přesně naopak: hledáme parcely prostřednictvím relevantních dat.

Klient chce například najít všechny parcely, které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, mají minimální plochu 1000 m2 a nejsou v chráněné oblasti. Na základě tohoto zadání připravíme seznam odpovídajících parcel a předáme ho klientovi k dalšímu zpracování.

PCL form
PCL map

PCL je vhodný produkt pro investory, developery nebo realitní makléře.

prezentace PCL

Kontakt

Zajímá vás víc nebo máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás:

 • G-Tix s.r.o.
 • tel.: 724 528 981
 • e-mail: info@g-tix.cz
 • IČO: 17593042